Ons jaarlikse basaar: C-Fees,

 Eetgoed, Slaghuis, Pannekoek, Teetuin, Poedings Deli, Hand werk, Witolifant en Kiddies fun zone en vele meer